Arkiv i EmiWeb

Databaser som ingår i abonnemanget

Anställda på Northern Pacific Railway Company (NPRC)

Materialet är ett stort index på alla som har arbetat på NPRC mellan c:a 1909 – 1960-talet, vilket uppskattningsvis handlar om 300 […]

Beväringens levnadsbeskrivningar

I perioden 1902-1913 inkrävdes en levnadsbeskrivning av alla inryckande värnpliktiga på Värmlands regemente. Platsen var Trossnäs fält där värnpliktiga beskrev sin tidigare […]

Bröderna Larssons arkiv

BRÖDERNA LARSSON & CO var en betydande emigrantagentfirma under den tid då emigrationen från Sverige till Förenta staterna nådde sin höjdpunkt. Delägarna […]

Dalslänningar födda i Amerika

Ättlingar från landskapet Dalsland födda i Amerika Vi har försökt att samla uppgifter om emigranterna från Dalsland i USA och deras vidare […]

Den danska emigrantdatabasen

Emigrationslistor sammanställda från 1869-1940 av Köpenhamns polis. Dessa listor uppger namn, senaste bostad, ålder emigrationsår och emigrantens första destination från Danmark. Registren […]

Den åländska emigrantdatabasen

Emigrationslistor sammanställda av uppgifter från tidningen Åland i tidsperioden 1892-1985. Databasen innehåller cirka 1 900 poster, flera tillkommer löpande. Arbetet utförs av […]

Dödsnotiser från Svenskamerikanska tidningar

Dödsnotiser i Svensk-Amerikanska tidningar Det har funnits ett otal tidningar i USA med svensk anknytning och några lever ännu men många har […]

Emigranter i Norska kyrkoböcker

Databasen Emigranter i Norska kyrkoböcker är kompilerad från de norska kyrkböckernas in- och utflyttede, både från ministerialböckerna och klokkerböckerna. I första hand […]

Emigranter i svenska kyrkböcker

Databasen innehåller emigranter registrerade från svenska kyrkböcker från mer än 2 300 församlingar runtom i landet. Antal poster i databasen är (26/8 […]

Immigranter i norska kyrkböcker

Materialet omfattar Hedmark fylke i Norge, samtliga församlingar är genomgångna. Totalt cirka 4 500 poster. På grund av materialet beskaffenhet förekommer luckor […]

Immigranter i svenska kyrkböcker

Gävleborgs län Databasen började byggas 1995 och var klar 2000. Både emigranter och immigranter registrerades samtidigt. Arbetet skedde i form av ett […]

Kinship Centers Emigrantfotosamling

Samlingen består av emigrantfotografier insamlade vid Kinship Center i Karlstad. De flesta av emigranterna är relaterade till Värmland. Fotografierna är till största […]

Mormonska passagerarlistor, Skandinavien

I samarbete med FamilySearch har en databas byggts upp gällande mormonska passagerarlistor från Skandinavien. Materialet omfattar tidsperioden 1853-1920 och databasen innehåller cirka […]

Riksföreningen Sverigekontakts personhistoriska arkiv

I Sverigekontakts uppgifter som ideell förening ingår alltsedan starten 1908 att samla in och vårda minnen av svenskarnas insatser över hela världen. […]

SCB Emigranter

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis […]

SCB Immigranter

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis […]

Svenskamerikanska föreningsmedlemmar

Medlemmar i svenskamerikanska föreningar och ordnar Under 1880-1890 talen bildades de två stora svenska ordenssällskapen Svithiod och Viking i Chicago. De organiserades […]

Svenskamerikanskt bokindex

En databas med namn från Svenskamerikanska böcker Den här databasen består av personer som finns listade i böcker enligt listan nedan. Varje […]

Swenson Centers fotosamling

Scandinavian-American Portrait collection (1995-1930) Den här samlingen innehåller flera hundra porträtt av tidiga Augustanasynod-präster och ledare, fotografier av konfirmationsklasser och institutioner relaterade […]

Svenskar i Alaska

I Sverige Amerika Centrets samlingar finns bland annat Carl-Erik Måwes arkiv. Måwe gjorde flertalet undersökningar gällande svenskar i Nordamerika. En av dessa […]

Svenskar över Kristiania

Den här databasen består av svenskar som reste via Kristiania i Norge (nuvarande Oslo) till framförallt Nordamerika. Databasen har konstruerats utifrån handskrivna […]

Tidningsnotiser från Värmländska tidningar

Arkiverade urklipp från Emigrantregistret ur Värmländska dagstidningar. Arkivet omfattar i huvudsak tidsperioden 1960 – 1970 talet. Notiserna är ofta före kommande under […]