Anställda på Northern Pacific Railway Company (NPRC)

Materialet är ett stort index på alla som har arbetat på NPRC mellan c:a 1909 – 1960-talet, vilket uppskattningsvis handlar om 300 000 personer. Bland dessa återfinns en stor mängd skandinaver. Indexet innehåller information om namn, arbetsuppgifter och aktnummer. Akterna finns på Minnesota Historical Society i Minneapolis och kan innehålla en mängd uppgifter såsom arbetsansökan, hälsoundersökningar, befordringar, uppsägningar, avstängningar, pensionering och information om avlidna.

Det kan också finnas uppgifter från olika avdelningar inom företaget samt andra arbetsgivare om löner, scheman, olyckor, kreditbetyg mm. Ålder, nationalitet, födelseort, boendeort och annan diverseinformation finns också i de flesta akterna.

NPRC började bokföra personalakter runt år 1909, men några akter går så långt bak i tiden som till 1880-talet. Vissa filer är försvunna/förstörda, speciellt äldre akter från den tidiga bokföringen. Idag finns ca 210 100 akter bevarade. Inledningsvis kan man bläddra genom sidorna sorterat på efternamn men indexeringen är påbörjad och materialet kommer att bli sökbart i Emiweb.

För mer information vänligen kontakta Minnesota Historical Society (www.mnhs.org).