Immigranter i norska kyrkböcker

Materialet omfattar Hedmark fylke i Norge, samtliga församlingar är genomgångna. Totalt cirka 4 500 poster. På grund av materialet beskaffenhet förekommer luckor i materialet, exempelvis på grund av att församlingarna inte bokförde flyttningar. Detta bokfördes i vissa tidsperioder av andra myndigheter.
Registeringsarbetet är utfört av Norsk Utvandrermuseum.

Originalkälla: Statsarkivet i Hamar