New Yorks passagerarlistor för skandinaver

Databasen omfattar cirka 1,1 miljoner poster med resande av skandinavisk nationalitet, som ankommit till New York mellan 1820 t o m 1957:

Det svenska passtvånget för in- och utrikes resor upphörde 1860 och de passagerarlistor, som emigrantagenterna blev ålagda att upprätta och lämna in till poliskammaren i respektive hamnstad, började registreras först 1869. Den enda registrering av emigranter, som skedde av svenska myndigheter under perioden 1860–1869, var uppgiften om utflyttade i församlingarnas rapporter om folkmängden till Statistiska Centralbyrån (SCB) – se databasen SCB Emigranter.

För att komplettera statistiken 1860–1869 har Emiweb i samarbete med Ancestry skapat databasen New Yorks passagerarlistor för skandinaver. Uppgifterna har hämtats från Ancestrys passagerarlistor med ankomst till New York och sedan blivit filtrerade på skandinavisk nationalitet. Transkribering och indexering har skett via Ancestry. Databasen kan innehålla uppgift om: förnamn, efternamn, födelseplats, ålder, kön, etnicitet, avresehamn, sista kända boendeort, ankomsthamn, skeppsnamn och ankomstdatum.