Beväringens levnadsbeskrivningar

I perioden 1902-1913 inkrävdes en levnadsbeskrivning av alla inryckande värnpliktiga på Värmlands regemente. Platsen var Trossnäs fält där värnpliktiga beskrev sin tidigare liv. Beskrivningarna innehåller bland annat information om födelse, familj samt olika arbetsuppgifter. Ofta har rekryterna varit utomlands, år 1902 anger cirka 1/6 att de har varit i Norge på arbete. I första omgången publiceras 1902-1909 som omfattar cirka 4 000 personer. Materialet är sökbart och digitala dokument finns publicerat till varje post. Arbetets är utfört i Interreg-projektet Gränsvandring i ett samarbete mellan Sverige Amerika Centret, Norsk Utvandrermuseum och Karlstads universitet.

Originalkälla: Krigsarkivet, Stockholm