Svenskamerikanska kyrkoarkivet (SAKA)

SAKA-registret består av 573 961 namn nedtecknade i de svenskamerikanska kyrkoarkiven. Det var främst i de lutherska Augustanaförsamlingarna som svensk kyrkobokföring användes som praxis, men i materialet återfinns även andra samfund som Missions-, Baptist-, Metodist-, Episkopal – och de evangeliska frikyrkoförsamlingarna. Av Augustana- och Missionsförsamlingarna uppnås en nästan 100 %-ig täckning, av övriga cirka 50 %.
Ingen annan organisationsform i Amerika har samlat fler svenskamerikaner, och kyrkböckerna är en av de främsta befolkningshistoriska källorna rörande svenskar i Nordamerika.
Mellan åren 1969–1978 bidrog Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med nästan en miljon kronor till inventering och mikrofilmning. Mikrofilmerna förvaras vid Svenska Emigrantinstitutet i Växjö.
Mikrofilmningen utfördes av Lennart Setterdahl (1928–1995). Han reste i emigrationsforskningens tjänst cirka 100 000 mil, runt om i Amerika. För detta och för hans övriga insatser belönades han med ett hedersdoktorat vid Göteborgs universitet 1990.
SAKA-filmernas medlemslängder har till större delen indexerats av Bertil Grundström. Indexet omfattar endast personer födda i Sverige. Barn födda i Amerika och andra medlemmar har inte tagits med.