Immigranter i svenska kyrkböcker

Gävleborgs län

Databasen började byggas 1995 och var klar 2000. Både emigranter och immigranter registrerades samtidigt. Arbetet skedde i form av ett arbetsmarknadsprojekt i Ovanåkers kommun åren 1995-1997, sedan som EU-projekt till och med år 2000.

Källmaterial var kyrkböckerna (husförhörs- och flyttlängder) på mikrokort, först lånade av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö med den lämnades tillbaka 2001 då databasen var klar. Motsvarande uppsättning mikrokort köptes då från SVAR.

Vissa församlingar har granskats och kompletterats i samarbete med lokala projekt, föreningar och privata forskare, bland annat i Färila, Hille, Järbo, Järvsö, Ljusdal och Ockelbo. Databaserna har också kompletterats med uppgifter från CD-EMIGRANTEN och Bishop Hill Settlers med uppgifter om destination.

Tidsperioden som bearbetats är 1840- omkring 1920 beorende på vilken tidsperiod församlingsböckerna omfattar.

Geografiskt omfattar databasen hela Gävleborgs läns, där både Hälsingland och Gästrikland ingår.

Örebro län

Registrering av immigranter till Örebro län gjordes i slutet av 1990-talet i ett projekt som var ett samarbete mellan Örebro stadsarkiv och föreningen Örebro släktforskare. Resultatet blev det Immigrantregister för Örebro län som nu finns tillgängligt för alla intresserade på stadsarkivet i Örebro.

Tidsperioden som registrerats är 1840-1930. Registreringen gäller immigration från samtliga länder.

Registret innehåller cirka 9500 immigranter.

Alla församlingar som tillhör eller har tillhört Örebro län är medtagna, t.ex. Götlunda (U), Nysund (värmlandsdelen) (S), Tived (T), Finnerödja(T). Undantag Bjurkärn (S) som ej är medtagen.

Värmlands län

Registrering av immigranter till Värmlands län påbörjades i oktober 2008 i regi av Interreg-projektet Gränsvandring.

Idag finns cirka 25 000 immigranter registrerade. Arbetet beräknas blir klart under 2011.

Eftersom registreringen utförs direkt i Emiweb kan felaktigheter förekomma under kortare perioder tills dess att det blir kontrolläst.

Västernorrlands län

Databasen började byggas av ett projekt i Västernorrland, men överlämnades till Migranternas Hus då det ursprungliga projektet lades ned. Registreringsarbetet gjordes parallellt med registreringen av Gävleborgs län i mån av tid från mitten av 1990-talet. Örnsköldsviks kommun registrerades av en privatperson som ett arbetsmaknadsarbete. Databasen var klar 2005. Både emigranter och immigranter registrerades samtidigt. Arbetet skedde i form av ett arbetsmarknadsprojekt i Ovanåkers kommun åren 1995-1997, sedan som EU-projekt till och med år 2003. 2004 övertogs ansvaret för verksamheten av OKAB, Ovanåkers kommuns näringslivsaktiebolag.

Källmaterial var kyrkböckerna (husförhörs- och flyttlängder) på mikrokort lånade av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. De lämnades tillbaka 2005 då databasen var klar.

Tidsperioden som bearbetats är 1840- omkring 1920 beroende på vilken tidsperiod församlingsböckerna omfattar.

Geografiskt omfattar databasen hela Västernorrlands län, där både Medelpad och Ångermanland ingår.