Skandinaviens största migrationsdatabas

Om du vill återgå till den tidigare tjänsten, klicka på följande länk. db.emiweb.se
Vänligen observera att det inte längre är möjligt att skapa ett konto eller genomföra köp eftersom vi har övergått till version 2.0.

EMIWEB är en ideell förening med syfte att utveckla, driva och tillhandahålla databasen Emiweb för emigrant- och immigrantforskning. Initiativtagare är ledande organisationer för migrationsforskning i Norden. Innehållet i Emiweb tillhandahålls av ett antal arkivägare, som på detta sätt tillgängliggör sitt material för forskare över hela världen.

I databasen finns uppgifter om miljontals utvandrare och invandrare från och till Norden. Databaserna är uppbyggda från kyrkobokföringen, statistiskt material, passagerarlistor mm och omfattar i första hand perioden 1820- 1950. Flera av databaserna länkas till originaldokument.

För mer specifik information om vad som ingår i Emiweb se fliken ”Arkiv i Emiweb”.

Nyheter

Kontakt

Emiweb har lämnat kontoret i Östmark varför adress och telefonnummer är borttaget. Går bra att meddela sig som tidigare till info@emiweb.se.

Läs mer →

Emiweb årsmöte

Emiweb håller årsmöte tisdag 23 april kl 13.00 på Medborgarskolan i Karlstad. Styrelsemöte samma dag kl 10.00.

Läs mer →

Förslag till stadgeändring

För att förbättra och uppdatera våra stadgar föreslår vi nedanstående ändringar som har markerats med gult i texten Stavningen Emiweb har införts i löpande text …

Läs mer →

Uppgradering av Emiweb

2023-08-08 En del att hantera kvarstår innan vi lyfter Emiweb till ny plattform. Nytt datum för publicering är nu satt till fredag 18 augusti.

Läs mer →

Uppgradering av Emiweb

2023-07-14 Skandinaviens största migrationsdatabas är under bearbetning och kommer att få en uppfräschning. Sedan en tid tillbaka har arbetet med att uppgradera Emiweb till ny …

Läs mer →

Webbutställning: Den glömda utvandringen

”Nyktra, välfrejdade och i lantmannagöromål arbetsdugliga personer av båda könen behöfva ej befara atta blifva tjenstlediga”.

Sådana försäkringar kunde stå i sydsvenska tidningar under sommaren 1869.

Utställningen ”Den glömda utvandringen”, skapad av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, berättar om de tusentals svenska arbetare som reste till Danmark och Tysland under slutet av 1800-talet. Antalet till trots är det idag en utvandring som primärt bara efterlevande till de svenskar som blev kvar i Danmark minns. Därför har den i många år varit känd som den glömda utvandringen.

Abonnemang

Privatpersoner

12 månader 600 SEK

12 månader, förnyelse 350 SEK

3 månader 200 SEK

Prova på (Gratis, begränsad sökning)

Bibliotek, arkiv etc. (publika datorer)

12 månader 2000 SEK + moms

Prova på (Gratis, begränsad sökning)

Arkivägare i Emiweb