Svenskar i Alaska

I Sverige Amerika Centrets samlingar finns bland annat Carl-Erik Måwes arkiv. Måwe gjorde flertalet undersökningar gällande svenskar i Nordamerika. En av dessa gällde specifikt Alaska, där han reste runt och dokumenterade. Det hela skulle utmynna i en bok, som det förvisso skrevs manus till, men som aldrig gavs ut. Materialet som databasen bygger på är excerpter som Måwe registrerat gällande cirka 4 000 svenskar som kom till Alaska. Databasen underlättar för den som söker personer i Alaska, där finns också ofta information om var personerna först slog sig ner i Nordamerika. Det var vanligt att man vistades på andra orter innan man sedan reste vidare till Alaska.