Svenskamerikanska föreningsmedlemmar

Medlemmar i svenskamerikanska föreningar och ordnar

Under 1880-1890 talen bildades de två stora svenska ordenssällskapen Svithiod och Viking i Chicago. De organiserades i loger och verkade i flera amerikanska städer. Huvudsyftet med verksamheten var att stärka sammanhållningen i bland svenskarna på det sociala planet. Således bedrev man en omfattande stödverksamhet med egna sjuk- och begravningskassor. Registreringen av medlemmarna har skett från det filmande material som finns vid Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. I filmerna finns ofta ytterligare uppgifter om exempelvis förmånstagare. Materialet innehåller i dagsläget cirka 31 000 poster och omfattar följande organisationer:

Svithiod

Viking

Swedish Brothers of Minneapolis

Västgötaförbundet

Databasen är skapad av Bertil Grundström.