Emigranter i Norska kyrkoböcker

Databasen Emigranter i Norska kyrkoböcker är kompilerad från de norska kyrkböckernas in- och utflyttede, både från ministerialböckerna och klokkerböckerna. I första hand har man registrerat från ministerialböckerna och använt klokkerboken som en livlina om så behövts. Materialet innehåller idag ca: 82 000 poster och täcker följande geografiska områden: Hedmark, Sør-Trøndelag, och Telemark fylken i dagsläget.

På grund av att det varierar kraftigt vilka tidsperioder som in- och utflyttningsböcker finns i kyrkboksmaterialet är inte materialet heltäckande. Efter cirka år 1900 övergår ansvaret att bokföra flyttningar från kyrkan till länsman och i och med detta slutar materialet däromkring. Slutligen kommer ändå databasen att täcka en stor del av de norska emigranterna och blir därmed en nästintill lika viktig källa som motsvarande databas för sverige.