Svenskar över Kristiania

Den här databasen består av svenskar som reste via Kristiania i Norge (nuvarande Oslo) till framförallt Nordamerika. Databasen har konstruerats utifrån handskrivna listor som finns arkiverade på Sverige Amerika Centret i Karlstad. Listorna är gjorda utifrån emigrantprotokoll från Kristiania/Oslo poliskammare för perioden 1867-1930. Hittils är 1867-1886 färdigställt, totalt cirka 18 000 poster. Databasen kommer att fyllas på löpande allt eftersom materialet blir registrerat och kontrolläst.