Svenskamerikanskt bokindex

En databas med namn från Svenskamerikanska böcker

Den här databasen består av personer som finns listade i böcker enligt listan nedan. Varje bok har en kod. Varje post har en källreferens vilket gör att man kan se exakt på vilken sida i vilken bok personen omnämns. Till exempel, Gustaf Fair kommer att finnas på sida 438 i boken ”Svenskarne i Illinois”.

Fair Gustaf 1824-07-22 Medelby (F) Andover Henry IL 104:438

Lista över svenska länsbokstäver

Svenska länsbokstäver, dessa koder anges i fältet födelseplats:

A = Stockholms stad
B = Stockholms län (exkluderar staden)
C = Uppsala län
D = Södermanlands län
E = Östergötlands län
F = Jönköpings län
G = Kronobergs län
H = Kalmar län
I = Gotlands län
K = Blekinge län
L = Kristianstads län
M = Malmöhus län
N = Hallands län
O = Göteborgs och Bohus län
P = Älvsborgs län
R = Skaraborgs län
S = Värmlands län
T = Örebro län
U = Västmanlands län
W = Kopparbergs län
X = Gävleborgs län
Y = Västernorrlands län
Z = Jämtlands län
AC = Västerbottens län
BD = Norrbottens län
OA = Göteborg City
Källa

Databasen har konstruerats på Swenson Swedish Immigration Research Center, Rock Island IL, USA.