Dalslänningar födda i Amerika

Ättlingar från landskapet Dalsland födda i Amerika

Vi har försökt att samla uppgifter om emigranterna från Dalsland i USA och deras vidare öden. Var de dog, vem de gifte sig med och vilka barn de fick samt var de slog sig ner. Uppgifterna är hämtade från Kyrkböcker i Sverige, från levande släktingar i USA, från SAKA och från Census samt från Vital records. Databasen innehåller cirka 4 500 poster, det finns även mer information att hämta om dessa personer, vänligen ta kontakt med Melleruds Museum om ni önskar se vad mer som finnes.

Databasen är skapad av Melleruds Museum.