Dödsnotiser från Svenskamerikanska tidningar

Dödsnotiser i Svensk-Amerikanska tidningar

Det har funnits ett otal tidningar i USA med svensk anknytning och några lever ännu men många har givetvis försvunnit med åren. I dessa finns många gånger notiser om dödsfall i Amerika för de emigranter som avlidit. Spridningen av dessa tidningar var i flera fall för ett stort område för med svensk bosättning och många av dessa notiser ger värdefull information om den avlidne. En genomgång av några tidningar har gjorts och registrerats i databaser med information som erhållits från notisen i form av den avlidnes namn, dödsort och dödsdatum. Vidare om information funnits om ålder och dennes hemort i Sverige, utvandringsår och om födelseangivelse har funnits. Så följer information var notisen återfunnits och källans utgivningsdatum. Det har även angivits från tidningen Sändebudet vissa relationsdata om efterlevande till den avlidne. Där det varit möjligt att ange den avlidnes referens till Emiweb finns även detta. Detta register innehåller f n cirka 78 000 poster. De tidningar som påbörjats och avlutats är
Svensk-Amerikanska Tribunen (1867-1939) (av Bertil Grundström)
Nordstjärnan (1874-1931-03-26) (av Bertil Grundström, tidningen lever ännu)
Sändebudet (1862-1969) (av Bo Björklund)
samt delar av Augustana och som pågår (av Bertil Grundström)

Som en komplettering till detta register har påbörjats en scanning av notiser från tidningen så att hela notisen går att läsa. Som inledning av detta arbete har gjorts de notiser i Sändebudet 1910-1917 som finns om svensk födda.

Databasen har också kompletterats med dödsnotiser från tidningarna (av Bertil Grundström):
Utah Posten
Utah Korrespondenten
Skandinavia
Chicagobladet
Texasposten
Svenska Posten
Svenska Journalen
Rockford Posten
Rockford Allehanda
Folkets Nyheter
Framtiden
Hemlandet
Sändebudet

Läs artikeln om Sändebudet från tidningen Emigranten av Bo Björklund