Ämne 1: Emigranterna från Sverige – och från din hemort

Hur många – och vilka var de?

Över en miljon, möjligen så många som 1,3 miljoner utvandrade från Sverige från mitten av 1800-talet och 1930. Hur många som emigrerade beror på vilken period man ser på, och det är omöjligt att ge en exakt siffra på hur många de var.
I dag är det Skatteverket som registrerar befolkningen i Sverige, men ända fram till 1991 var det prästerna som hade ansvar för folkbokföringen. Innan man flyttade skulle man gå till prästen och skaffa ett flyttningsbetyg, och prästerna förde från 1800-talet flyttningslängder över vem som flyttat in till församlingen och vem som flyttat ut. Prästerna förde också obefintlighetsboken över personer som inte befann sig i församlingen, men som inte tagit ut flyttningsbetyg. I Emigranter registrerade i svenska kyrkoböcker är även personer i obefintlighetsboken registrerade. Statistiska Centralbyrån fick uppgifter om hur många som utvandrat från alla landets präster. Utöver den officiella statistiken finns även ett antal emigranter som inte blivit registrerade. I vissa fall har samma person utvandrat, återvänt och utvandrade igen – och finns då med två gånger.

 • Kontrollera hur många registrerade utvandrare som finns från ditt län eller socken. Var uppmärksam på att statistiken förts församlingsvis, och att församlingsgränserna inte nödvändigtvis stämmer med dagens kommungränser. Länsnamn och – gränser kan också ha ändrats. Ändringarna hittar du lättast genom att googla eller kolla Svenska Kyrkans hemsidor om olika socken.
  • Källa 1: Välj arkivet SCB emigranter i Emiweb
   • Avgränsa söket till bara ett län eller en församling – hur många registrerade emigranter finns år 1900?
   • Sök upp år för år och gör en graf som visar emigrationen för din hemsocken varje år i en tioårsperiod, till exempel 1880-1889.
   • Kolla upp hur många män och hur många kvinnor som emigrerade från din hemförsamling i valda år. Till exempel 1860, 1870,1880, 1890, 1910. Ser du några ändringar?
  • Källa 2: Välj arkivet SCB immigranter i Emiweb.
   * Kontrollera hur många som är registrerade som invandrare till din församling under olika perioder. Var kommer de ifrån? Är de möjligen emigranter som återvänt?

Illegal utvandring

Inte alla fick flyttningsbetyg från prästen. Var man värnpliktig och inte avtjänat sin värnplikt fick man inte åka. Det var vanligt att pappan i en familj åkte över till Amerika och skaffade jobb och bostad och att resten av familjen kom efter. Man fick dock inte sticka i väg utan att ens familj visste om det. Det fanns ändå ett okänt antal, möjligen så många som 20 %, som åkte utan flyttningsbetyg.

 • Källa 1 Brev till Emigrantagenterna Larsson i Göteborg:
  • Varför skriver Johan Jonasson att han inte kommer få flyttningsbetyg från prästen?
  • Tror han det är möjligt att utvandra ändå?
 • Källa 2
  • Utdrag från Emigrationsutredningen
   • Vilka möjligheter beskrivs här för svenskar som ville utvandra illegalt?