Ämne 6: Svensk Amerika i dag

 • Hur många svenskar finns det i USA i dag?
  Källa 1: Här finns information om amerikaners anor eller etniska ursprung från amerikanska folkräkningen år 2020: https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/2020-census-main.html
 • Sverige är 15:e vanligaste ursprungsland och 1,4 % av amerikanska befolkningen (3 998 310 personer) uppgav att de hade svenska rötter år 2000.
 • Hur många identifierar sig som svenskar jämfört med andra skandinaviska eller nordiska länder?
 • Hur många uppger att de har amerikansk bakgrund?
 • Denna statistik är framtagen på bakgrund av vad folk svarat. Det förutsätter alltså att den som svarar känner till och kommer ihåg sin bakgrund. Att antalet norskamerikaner gick upp så mycket från 1990 till 2000 har förklarats med att “Norwegian” var ett av de exempel på etniciteterna som nämndes i formuläret. Hur mäter Statistiska Centralbyrån folks bakgrund i Sverige i dag? Vilka frågeställningar och problem ställs man inför i sådana mätningar?

Hur svenska är svenskamerikaner?

 • “Hur svensk är du?” kan man fråga barnbarnsbarn till utvandrare från Sverige till USA. “100%!” kan man få till svar, även om personen aldrig varit i Sverige och bara kan säga “Tack”, “Hej” och “Lutfisk” på svenska.

Här följer några länkar där du kan se närmare på det svensk amerikanska samhället i dag.

Swedish Midsummer

Källa: Kolla listan över olika midsommarevenemang i USA i dag:
http://www.nordstjernan.com/news/nordic/4621/

Lindsborg
Källa: Kolla hemsidan till Lindsborg, Kansas, möjligen den svenskaste staden i USA:
https://www.lindsborgcity.org/

Svenskamerikanska museer

Källa: Kolla den svenska ambassaden i Washingtons översikt över svenskamerikanska museer.
https://www.swedenabroad.se/en/embassies/usa-washington/contact/swedish-american-museums-and-institutions/

 • Välj ett museum eller en sida och ta reda på:
 • Vilka svenska symboler används på hemsidan?
 • Vilka evenemang finns?
 • Vilken bild får du av Sverige genom denna institutionens hemsida? Hur väl tycker du bilden stämmer överens med din bild av Sverige?
 • Jämför med vad andra tagit fram om andra institutioner.