Förslag till stadgeändring

För att förbättra och uppdatera våra stadgar föreslår vi nedanstående ändringar som har markerats med gult i texten

  • Stavningen Emiweb har införts i löpande text
  • Organisationsnummer har lagts till
  • Ändringstillfällen för stadgarna har uppdaterats
  • §2 – föreningens säte har uppdateras liksom administratören
  • §8 – typ av mötesform utgår
  • §9 – antal medlemmar i valberedningen ändras

Länk till dokumentet

Med vänlig hälsningar
EmiWeb