I den andra riktningen

Migrationen över Östersjön pågick dock inte enbart i riktning från Sverige till Danmark och Tyskland. Inom ett flertal olika branscher gjorde sig danskt och tyskt inflytande märkbart, men det rörde sig då inte om billig arbetskraft. Istället kom danska och tyska företagare, arbetsledare och yrkesarbetare, till Sverige.

Den preussiske byggnadsinspektorn F.H. Wolff kom till Blekinge med uppdraget att anskaffa sten till Tyskland, skaffade sig brytningsrätt på flera ställen och importerade yrkesarbetare från Bayern och Italien. En annan företagare inom stenbranschen i länet, A.K. Fernström, kom från Bornholm och hans företag växte till ett av de största i Sverige med verksamhet även i Småland och Norge.

Inom livsmedelsindustrin fanns det också viktig kunskapsöverföring och påverkan från grannländerna i söder och väster. Mejeriindustrin i Sverige etablerades med hjälp av sakkunnig expertis från Holstein. Inom slakteriindustrin var danska affärsmän drivande för att etablera exportslakterier i södra Sverige och danska företagsledare och slaktmästare var vanligt förekommande. Inom charkuteriindustrin var det tyska inflytandet viktigt och den maskinella utustningen kom i stor utsträckningen från Tyskland.

Många yrkesområden i Danmark och Tyskland var på högsta internationella teknologiska och driftsmässiga nivå och därmed förde många svenskar med sig kunskaper när de återvände hem och bidrog till förändring i Sverige. I speciellt Köpenhamn var den teknologiska nivån högre än i sydsverige och hantverksgesäller, sömmerskor och lantbruksarbetare begav sig till grannländerna för att förvärva kunskaper inom sina yrken.

Arbetsvandrarna kunde tack vare den välutvecklade storköpenhamnska textilindustrin förse sig med mängder av kläder till billig penning. De unga svenskorna var ibland välklädda när de kom hem, vilket väckte en hel del uppmärksamhet. Det finns uppgifter på att det ingick i en del sydsvenska sömmerskors utbildning att visats i Köpenhamn och delta i kurser i sömnad. Detta var också fallet med flera andra verksamhetsområden såsom lantbruket, vilket var mer utvecklat i Danmark än i Sverige i slutet av 1800-talet.