Ämne 2: Varför åkte de?

Man säger ofta att de flesta svenskar som utvandrade var ekonomiska migranter: de flyttade för att det var högre löner och bättre jobbmöjligheter i USA. Att emigrera är dock ett utav de största beslut man tar i sitt liv, och det är aldrig bara ett skäl. Kan vi i efterhand säga något om varför någon utvandrat? Vi kanske vet från brev och passagerarlistor att Anders åkte till sin bror i Boston, men vi vet inte om han var trött på pappans gnäll hemma eller om han hade kärlekssorg och ville åka bort från allting. Vi kommer aldrig få ta del av hela beslutsprocessen, men ibland kan vi dra vissa slutsatser mot bakgrund av källorna.

Selma

Selma är den yngsta systern i familjen och är bara 16 år gammal när hon emigrerar till Amerika den 22 april 1904. Orsakerna till att Selma lämnar Sverige i så ung ålder kan inte fastställas. Detta är vad vi vet: datum för Selmas utresa finns registrerat i utflyttningslängden för Drängsered församling. Där har prästen också noterat att resan gick mot Nordamerika. Selma finns registrerad i passagerarlistan då hon kliver av båten i New York den 5 maj. Hon tar arbete som hushållerska hos en familj i Ridgway. Vi vet att Selma ungefär sex månader efter ankomsten till Amerika föder en flicka. Vi vet också att familjen Nilsson var religiös.

 1. a) Vad tror du om Selmas situation och val? Hur ser framtiden ut?
 2. b) Skulle hennes situation sett annorlunda ut om året var 2004 istället för 1904?
 • Källa 2
  • c) Se på Statistisk årsbok för Sverige från 1915.
   Gå till tabell nummer 35 och studera kolumnen med siffror över andelen dödfödda av 1000 födda. Hur skiljer sig talen för äkta och oäkta barn åt? Hur ändras statistiken från 1831-40 till 1911?
  • d) Se på tabell 37 och studera dödlighet under barnets första levnadsår för äkta respektive oäkta barn. Vilka skillnader ser du här? Vad säger dessa två tabeller om livsutsikterna för ett oäkta barn tidigt på 1900-talet? Hur tror du detta kommer sig? Hur ändras situationen från statistikens första till sista period, och vad tror du förorsakade dessa förändringar? Hur kan du använda dina svar på frågorna ovan för att bättre förstå Selmas situation?

 

Känner du till en kris eller annan händelse, som till exempel bruksnerläggning, från dina hemtrakter som kan ha haft inflytande på emigrationen,?

 • Källa: arkivet SCB Emigranter i Emiweb.
  • Kolla emigrationssiffrorna innan, under och några år efter krisen och se om du ser någon skillnad. Kom i håg att det ibland kan ta några år innan konsekvenserna av en kris syns fullt ut. Vilka andra möjligheter tror du folk hade att förbättra sina liv än att emigrera?