Beställ publikt abonnemang (t ex bibliotek, arkiv eller forskarsal på andra forskningcentra):

Kostnaden är 2000 SEK/år. Vid beställning av abonnemang för mer än en dator sjunker priset med 20% per dator. Exempelvis vid beställning av abonnemang för 3 datorer beräknas kostnaden: 2000 + 1600 + 1280 = 4880 SEK.

När vi har emottagit Er beställning skickas ett avtal ut i två exemplar, var god skriv under det ena återsänd det andra. När avtalet inkommit till oss aktiveras abonnemanget.

Betalning sker via faktura.