Tjänstepigor

Om man var en fattig kvinna på landsbygden under 1800-talets senaste häft var en möjlighet att förändra sitt liv att resa till storstaden och arbeta som piga i välbeställda familjers hushåll. Sådana resor genomfördes inte bara inom det egna landet utan också över gränserna till städer i angänsande länder. Köpenhamn var en stor arbetsmarknad för kvinnlig hushållsarbetskraft under 1800-talets sista decennier. Den danska huvudstaden utgjorde en metropol som attraherade billig arbetskraft inte bara från landsbygden i Danmark utan även ifrån södra Sverige. Många arbetsgivare föredrog flickor från landsbygden då dessa ansågs vara fogligare än de som var infödda i storstaden. På 1880-talet var var tionde tjänstepiga i Köpenhamn svenska.

Hushållsarbetet var ett lågstatusyrke som kvinnor lämnade när alternativa arbetsområden, t ex inom industrin uppkom. Pigorna i Köpenhamn vid förra sekelskiftet var till största delen unga, ogifta kvinnor som ofta bytte arbetsgivare. De svenska pigorna introducerades genom hushållsarbetet in i en borgerlig, urban värld, om än i en underordnad position. För flera migranter blev hushållsarbetet en negativ erfarenhet och en del hamnade t.o.m. i prostitution. För andra kunde dock arbetet i den främmande storstadsvärlden och möjligheten att byta arbetsgivare medföra ett förhöjt självförtroende jämfört med om de förblivit i sin ursprungsmiljö. Den nya tillvaron kunde innebära en ny identitet som kunde markeras exempelvis i ändrad klädsel. Svenska tjänstepigor kunde få tillsägelse av sina ”fruar” att skaffa hatt så att de inte behövde skämmas över pigornas klädsel.

Tjänstepigorna bodde i de hushåll där de arbetade, vilket innebar att de i stor utsträckning saknade en egen fritidssfär. Boendeförhållandena kunde vara usla med små mörka rum eller en säng i köket där pigorna arbetade. En berättelse skildrar detta: ”I kökkenet gik der et braet ud fra vaeggen, med dette som gulv var der dannet et ”vaerelse” oppe i luften til brug for pigen, der kun ved en stige kunne nå derop.” Det finns dock även uppgifter om att svenskorna i Köpenhamn redde sig bra och det kunde också vara en statussymbol att ha en svensk tjänstepiga.