Ämne 3: Vart åkte de?

Ungefär 80% av svenskarna som utvandrade åkte till USA. Andra vanliga mål för utvandringen var Kanada, Norge, Danmark och Argentina. En del, särskilt missionärer, åkte till mindre vanliga länder.

 • Källa 1: SCB Emigranter
  • Sök på olika destinationer som Persien, Mongoliet och Uruguay – eller andra länder du tycker är intressanta.  Kom ihåg att länder och område kan ha bytt namn. Särskilt gäller detta i Afrika. Land- och ortnamn kan ha skrivits på olika sätt och flera områden kan ha flera liknande namn, som Kongo, Congo, Zaire, Kongostaten och Belgisk Kongo.
  • Sök på ditt hemlän och kolla upp hur många som åkte därifrån till
   • Mexiko?
    • Märk att några kanske åkt till New Mexico i USA. Tryck på fältet “Destination” för att sortera alfabetisk, och koll de sista träffarna för att kolla detta.
   • Brasilien?
   • Ryssland?
    • Vilka andra söktermer kan vara aktuella för Ryssland?

 

Läs mer

Här finns en webutställning om arbetskratsutvandring till Danmark och Tyskland under slutet av 1800-talet: Klicka här