EmiWeb visas av SwedGen i USA

Föreningen SwedGen har under hösten 2019 rest runt i USA och föreläst om släkt- och emigrationforskning. EmiWeb har sponsrat resan och förevisas här för en grupp på Public Library i Denver. Läs mer om resan och om SwedGen på: https://www.swedgen.se/

EmiWeb på Släktforskardagarna i Borås

Välkomna att besöka vår monter vid Släktforskardagarna i Borås, 24-25 augusti 2019.

Vi finns på tredje våningen i monter 3104 A. (Obs! Monternumret ändrat 2019-07-05.)

Hos oss kan du lära dig mer om EmiWeb och få hjälp med enklare forskningsfrågor. Det går även att förnya abonnemanget på plats. Passa gärna på att ta del av vårt mässerbjudande i samband med helgen.

Väl mött!

EmiWeb

Ensamkommande barn Anno 1786

Text: Kerstin Alm

Den 30 augusti 1786 startade en något udda transport från Norrtull i Stockholm som skulle gå till Arbrå, Ljusdal, Färila och Söderala församlingar i Hälsingland. Ombord på hästtransporten fanns 33 fattiga barn i olika åldrar. Transporten omfattade tre hästdragna vagnar med 11 barn och en kvinnlig skötare samt korgar med förnödenheter i varje vagn. Färdledare för denna expedition var Anders Bergmark som själv reste med i den första vagnen.
Meddelanden hade gått ut till alla länsmän efter färdvägen att de skulle vara behjälpliga med hästar och vagnar på de olika skjutsställena.
En resa med 33 barn i olika åldrar tog sin tid och skulle bli mycket strapatsrik. Det stora problemet var matfrågan. Trasiga vagnar, ösregn, regnvåta barn och missöden med barnen gjorde att man ibland inte hann med att ta matrast. En stor del av vägen blev man också utan mjölk något som var besvärligt med många och små barn.

Efter fem dygn kom man så till Gävle med uttröttade och hungriga barn. Här blev barnen trakterade med äpplen och skorpor och annan förplägnad. De äldre barnen fick också möjlighet att med de vuxnas hjälp titta på staden Gävle.
Stärkta och ompysslade i Gävle fortsatte så färden den sjätte resdagen mot de stora skogarna i gränstrakterna mellan Hälsingland och Gästrikland. Väl framme i Skog fick de uttröttade genast lägga sig att sova. Innan dess hade de fått nöja sig med att dricka vatten. Mjölk fanns inte.

Ju längre upp mot Hälsingland man kom desto sämre blev vägarna. Därför fortsatte nu färden vidare mot Söderla i sex små kärror. Efter överfarten vid färjesundet i Söderala kunde man nu fortsätta resan i snabbare takt mot Glösbo och gästgiveriet där. Efter en veckas strapatsrik och påfrestande resa från huvudstaden började man nu närma sig det första målet för färden. Här på prästgården väntade både länsman och prästen. Både barn och vuxna fick nu rikligt med mat innan fördelningen av barn började. Prästen hade i förväg gjort en förteckning av församlingsbor som önskade sig ett fosterbarn. Tillsammans med länsman och Bergmark försökte man nu ta hänsyn till hur barn och fosterföräldrar skulle kunna passa tillsammans.
Sammanlagt kom uppskattningsvis c:a 500 barn från Stockholms barnhus till olika församlingar i Hälsingland. Arbrå tog emot 73 stycken, Delsbo 57, Bollnäs 30 och Ljusdal runt 200 barn. Dessutom tog församlingarna i Alfta, Färila och Söderala emot ett antal barn som förhoppningsvis därmed fick ett drägligare liv.

Vad var då anledningen till att man gjorde denna långa, mödosamma resa med små, ibland späda Stockholmska barn för att placera dem i fosterhem i Hälsingland? Och vem var denne Anders Bergmark? Hur kom det sig att han engagerade sig så i dessa ensamma barnhusbarn och hur kom det sig att bönderna i Hälsingland tog sig an dessa barn? Troligtvis fanns ett behov barn, kanske som arbetskraft, i en del fall kanske paret var barnlöst eller hade få barn som behövde jämnårigt sällskap.

Anders Bergmark var en man som ömmade mycket för fattiga och utsatta barn. Barnhusbarn var mycket utsatta och överlevnaden var inte speciellt hög. I Stockholm och andra större städer hade Barnhus och liknande institutioner växt upp allt sedan 1600-talet och blivit alltmer överfulla. Det fanns ingen möjlighet för storstäderna att uppbringa ett så stort antal fosterfamiljer som skulle ha behövts. I mitten av 1820-talet hade Allmänna Barnhuset 2 400 barn utplacerade i fosterhem, de flesta utanför Stockholm. Antalet föräldralösa eller övergivna barn på landsorten däremot var inte på långa vägar lika stort.

Ordförande för Allmänna Barnhuset vid den här tiden var en överståthållare Carl Sparre, tidigare landshövding i Gävleborgs län, därav en av kopplingarna till Hälsingland. Den andra kopplingen till Hälsingland var de båda prästerna i Arbrå och Ljusdal som tidigare verkat som rektorer i olika Stockholmsskolor. Anders Bergman hade nu av Allmänna Barnhusets ordförande Carl Sparre fått i uppdrag att med hjälp av dessa kontakter försöka få till stånd ett större antal fosterfamiljer i Hälsingland. Prästerna föregick med gott exempel lyckades entusiasmera både kollegor i andra socknar och egna församlingsmedlemmar. Så kom det sig att några 100-tal små föräldralösa stockholmare fick nya familjer och en ny framtid i Hälsingland.

KÄLLOR: Barn i Gamla Hälsingland (1994)
Av Folke Bäck

EmiWeb på Släktforskningens dag 2019

EmiWeb medverkar vid Släktforskningens dag 2019 på Arkivcentrum i Karlstad.

Arrangemanget äger rum lördag 19/1 kl. 09:30-15:00.

Besök oss gärna på plats för hjälp med enklare sökningar eller emigrationsfrågor.

 

I samband med dagen kommer vi att erbjuda 12-månadersabonnemang till det rabatterade priset 300 kr till och med måndag 21/1. (Priset gäller även för personabonnemang som inte tecknas på plats, men då enbart via faktura.)

Kontakta vår kundtjänst på adressen info@emiweb.se med din abonnemangsbeställning.
Vår telefonsupport (054-671 51 17) är öppen måndag kl. 10-14.

 

Väl mött!

EmiWeb

Lär dig emigrantforska med Ewert Arwidsson -del 1

Är du sugen på att komma igång med emigrantforskning? Ewert Arwidsson berättar om den svenska utvandringen och hur man gör för att söka efter emigranter och vilket källmaterial som finns. Det här är första delen av fyra som vi kommer att publicera löpande på hemsidan och Facebook.

EmiWeb på Arkivens Dag 2018

EmiWeb medverkar vid Arkivens Dag som i år har temat ”Fest och glädje”.

Evenemanget äger rum på Arkivcentrum i Karlstad 10/11 kl. 10-15.

Besök oss gärna på plats för hjälp med enklare sökningar eller emigrationsfrågor.

 

I samband med tillställningen kommer vi att erbjuda 12-månadersabonnemang till det rabatterade priset 300 kr till och med måndag 12/11. (Priset gäller även för personabonnemang som inte tecknas på plats, men då enbart via faktura.)

Kontakta vår kundtjänst på adressen info@emiweb.se med din abonnemangsbeställning.
Vår telefonsupport (054-671 51 17) är öppen måndag kl. 10-14.

 

Väl mött!

EmiWeb

Släktforskardagarna 2018

Vi riktar ett stort tack till alla er som valde att besöka oss under släktforskardagarna den gångna helgen.
Vi gjorde vårt bästa för att i möjligaste mån hinna med alla besökare till vår monter, och hoppas att vi kunnat om inte knäcka gåtan, så i alla fall hjälpa er en bit på vägen.

Kanske ses vi igen nästa år?Vänliga hälsningar

EmiWeb Support