Kontakt

Emiweb har lämnat kontoret i Östmark varför adress och telefonnummer är borttaget. Går bra att meddela sig som tidigare till info@emiweb.se.

Emiweb årsmöte

Emiweb håller årsmöte tisdag 23 april kl 13.00 på Medborgarskolan i Karlstad. Styrelsemöte samma dag kl 10.00.

Förslag till stadgeändring

För att förbättra och uppdatera våra stadgar föreslår vi nedanstående ändringar som har markerats med gult i texten Stavningen Emiweb har införts i löpande text Organisationsnummer har lagts till Ändringstillfällen för stadgarna har uppdaterats §2 – föreningens säte har uppdateras liksom administratören §8 – typ av mötesform utgår §9 – antal medlemmar i valberedningen ändras […]

Uppgradering av Emiweb

2023-08-08 En del att hantera kvarstår innan vi lyfter Emiweb till ny plattform. Nytt datum för publicering är nu satt till fredag 18 augusti.

Uppgradering av Emiweb

2023-07-14 Skandinaviens största migrationsdatabas är under bearbetning och kommer att få en uppfräschning. Sedan en tid tillbaka har arbetet med att uppgradera Emiweb till ny plattform pågått. Vi är nu inne i slutfasen varför inloggningssidan (första sidan) redan är utbytt. Som användare loggar man in som vanligt. Planerna är att vi lyfter till helt ny […]