Ordlista

Här följer förklaring på en del ord kring migration och källarbete. Märk att flera av dessa orden kan användas i olika sammanhang, och att förklaringarna under gäller för hur vi använder orden just på denna sidan. Migration används till exempel också om djurs och fåglars långa vandringar, men det är inget vi kommer ta upp här.

Migration – När många människor (migranter) flyttar längre distanser med avsikt av att bo på den nya orten. Migration kan vara mellan olika länder eller inom ett land – till exempel från landsbygden till staden. Här kommer vi använda ordet om människor som flyttar (migrerar) över landsgränser och som bosätter sig i det nya landet åtminstone för flera år. Turister migrerar inte, utan är bara på besök. Det kan vara svårt att dra skiljelinjer mellan migranter och besökare, som studenter som studerar utomlands men avser att åka hem igen när de är klara, eller arbetsvandrare som bor och jobbar i ett land för en begränsat period.

Emigration/utvandring  – När människor flyttar från ett land till ett annat för en längre tidsperiod, oftast flera år eller för alltid.

Immigration/ invandring – När människor flyttar till ett land för en längre tidsperiod, oftast flera år eller för alltid.

En emigrant eller utvandrare från Sverige blir alltså en immigrant eller invandrare i USA.

Transkribera – Att skriva av en källa, ofta från handstil till dator. Genom att transkribera källorna blir de sökbara och lettare läsbara. Dock finns det en risk för att den som skriver av gör fel – en feltranskription.

Äkta och oäkta barn – Äkta barn var barn som var födda med gifta föräldrar. Oäkta barn hade föräldrar som inte var gifta med varandra när barnet föddes. Orden användes av Statistiska Centralbyrån fram till år 1912. Efter de började man tala om barn födde inom och utom äktenskap i stället.