Ämne 5: Hur var resan?

I emigrationens tidiga skede var resan lång och svår. Segelskepp behövde ofta sex till åtta veckor över Atlanten, med dålig mat och trånga boendeförhållanden ombord. Från ca 1870 var ångskåp dominerande i emigranttrafiken, och resan blev snabbare, mer bekväm och senare också billigare. Under största delen av massemigrationen var det vanligt att åka från en svensk eller norsk hamn över till Englands östkust – ofta Hull – ta tåget därifrån över till västkusten – till exempel Liverpool – och sedan ångskåp över Atlanten till Amerika.

Här följer två beskrivningar av överfarten – båda från den lite mer bekväma perioden.

Källa 1: Amanda [original + transcription]

Amanda

Källa 2: Ester [original + transcription]

Ester om överfarten

•Vad berättas om resan? Vad var bra? Vad var dåligt?

•Skulle du vilja åka på en resa som den beskrivs här?

•Hur beskriver Ester om hur det var att komma till USA? Vilka kontroller fanns?