DEN GLÖMDA UTVANDRINGEN

”Nyktra, välfrejdade och i lantmannagöromål arbetsdugliga personer av båda könen behöfva ej befara atta blifva tjenstlediga”.

Sådana försäkringar kunde stå i sydsvenska tidningar under sommaren 1869.

Utställningen ”Den glömda utvandringen”, skapad av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, berättar om de tusentals svenska arbetare som reste till Danmark och Tysland under slutet av 1800-talet. Antalet till trots är det idag en utvandring som primärt bara efterlevande till de svenskar som blev kvar i Danmark minns. Därför har den i många år varit känd som den glömda utvandringen.