Boksläpp: Göteborgs-Emigranten 8

Den sista rapporten ger ett brett panorama över den svenska utvandringen. Ulf Beijboms uppsats om Lars Ljungmark ger en bild av forskningen från 1960-talet och framåt; register har upprättats över böckernas uppsatser, och intervjuer samt studentuppsatser från Göteborgs Universitet har indexerats.

Lennart Limbergs (In memoriam) studie och analys av källorna till den svenska utvandringen till Queensland har bearbetats av hustrun Louise.

Per Clemensson berättar om de göteborgska källorna till den stora utvandringen; Anna Sténs skriver om Nationalföreningen mot emigrationen, en motrörelse till den svenska utvandringen; och Karl-Magnus Johansson har forskat om Skandialinjens direkttransporter av emigranter från Göteborg till New York. Fyra nedslag görs i USA bland svenska immigranter, och utvandraröden följs i Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och kolonin Nya Sverige.

Torsten Torstensson kåserar om Svenska Amerikalinjens historia.

Tid och Plats: Onsdagen den 11 december kl 18.00–20.00
Lokal: Sverigekontakt, Dicksonsgatan 6, Göteborg
Anmälan till: peter.hoglund@sverigekontakt.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sex + 8 =